0 / 28
"Illustrasjon av en jente som maler et spørsmåltegn på et ark en annen  jente holder.

QUIZ: Hva har du lært om barns klima- og miljørettigheter?