0 / 28
Illustrasjon av en gutt i naturen.

SITATER: Hvordan merker barn og unge klima- og miljøendringer?