0 / 28
Illustrasjon som viser mørke skyer, regn og flodbølge på den ene siden. Den andre siden ar hvite skyer, blå himmel, sol og grønne fjell.
Illustrasjon av  jente som sitter foran et tre. Regn faller ned på treet.

FAKTA ELLER FEIL: Hva vet du om ekstremvær?